model: fangmei zhang

photo: aya iwamoto

ad: shoko nagata

hair & make-up: atsuko ohtsu

styling & prop: hiroko tsurumi