model: fangmei zhang, riko tanaka 

Photo: aya iwamoto

ad: shoko nagata

hair & make-up: atsuko ohtsu

styling & prop: hiroko tsurumi